woda

Odparowanie nie jest technologią nową, jednak na przestrzeni wieków zmienił się sposób jej wykorzystania. Obecnie nie służy tylko do pozyskiwania soli z wody morskiej, ale też oczyszczania ścieków przemysłowych. Odparowanie ścieków odbywa się przy pomocy wyparek próżniowych. Czym są te urządzenia i jak działają oraz jak właściwie przebiega proces odparowania? 

Na czym polega proces odparowania? 

Przez długi czas technologia odparowania była odrzucana w kontekście oczyszczania ścieków przemysłowych. Uznawano ją za nieopłacalną. Wraz z postępem technologii dużo zmieniło się w tym aspekcie. Dzisiaj technologia odparowania jest kwalifikowana jako jedna z najlepszych metod oczyszczania ścieków (BAT). Jest to spowodowane tym, że pomimo zmiennych parametrów ścieków umożliwia osiągnięcie w procesach produkcyjnych bardzo restrykcyjnych parametrów. Jest to proces, który sprzyja ochronie środowiska i pozwala na zarządzanie odpadami zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju. 

W trakcie procesu odparowania dochodzi do przekształcenia wody w parę wodną, co jest możliwe dzięki energii cieplnej, która przekracza utajone ciepło parowania. Następnie na skutek chłodzenia para zostaje skondensowana w celu usunięcia utajonego ciepła. W ten sposób powstaje destylat, który można ponownie wykorzystać. Cały proces odparowania odbywa się w specjalnie przeznaczonych do tego urządzeniach – wyparkach próżniowych. 

Wyparki próżniowe w oczyszczaniu ścieków przemysłowych 

Technologia odparowania jest odpowiedzią na rosnące koszty wody i utylizacji ścieków. Jest to szczególnie narastający problem w dużych zakładach przemysłowych. Nowoczesne wyparki próżniowe wyposażone są w pompy ciepła. Pracują w próżni, co pozwala na przeprowadzenie procesu parowania w niskich temperaturach 30-40°C. Dzięki temu możliwe jest odzyskanie z odpadów surowców wyjątkowo wrażliwych na wysokie temperatury. 

Wyparki próżniowe cechują się kompaktową budową, dzięki czemu są łatwe w montażu. Pozwalają na produkcję destylatu o bardzo wysokim poziomie czystości. Są również urządzeniami bardzo ekonomicznymi. Wyparki próżniowe z pompami ciepła do pobierania utajonego ciepła z pary wodnej wykorzystują obwód chłodniczy, który jest napędzany sprężarką. Tak dochodzi do skraplania, a w dalszej kolejności do odparowania. Proces ten wymaga niewielkiej ilości dodatkowego ciepła, najczęściej jest to 0,15 kWh na litr destylatu.

Zastosowanie wyparek próżniowych i procesu odparowania

Ze względu na bardzo wysoki poziom czystości destylatu wyparki próżniowe wykorzystywane są w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. Sprzyjają oszczędnościom na kosztach oczyszczania ścieków przemysłowych (np. ścieków zawierających API) w branżach o bardzo restrykcyjnych normach i wymogach jakościowych. Woda dla przemysłu farmaceutycznego uzyskana w procesie odparowania może zostać wykorzystana w kolejnych procesach. W ten sposób możliwe jest stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym. Wyparki próżniowe znalazły zastosowanie też w innych branżach, w tym w przemyśle spożywczym i chemicznym oraz przemyśle energetycznym. 

Wyparki próżniowe pozwalają zarówno na odzysk wody, jak i cennych surowców, w tym glikoli i białka, które są wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. To proekologiczna technologia oczyszczania ścieków przemysłowych, która wyróżnia się zdolnością do uzyskania wyjątkowo czystego destylatu. Sprawia, że ścieki pochodzące z procesów produkcyjnych przestają być wydatkiem, a stają się źródłem zysków. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here