Czy w Waszych biznesach zachowujecie równowagę?
Zwykle bardzo z tym różnie.
Z mojego doświadczenia wynika, że raczej pracujemy za dużo.
Podczas tej kawki rozmawiamy o tym, jak taką równowagę osiągnąć.

zarabiaj na pisaniu

zBLOGowani.pl