prawa i obowiązki pracownika podczas pandemii
fot. pixabay.com

Pandemia koronawirusa bardzo wpłynęła na rynek pracy, zmieniając go nie do poznania. Zobacz, jakie prawa i obowiązki mają pracownicy podczas epidemii. Oto lista uprawnień i zobowiązań pracowników wobec pracodawców w trakcie pandemii. Poznaj prawa i obowiązki pracownika podczas pandemii.

Praca zdalna – uregulowania

Przepisy Tarczy antykryzysowej wskazują, że pracodawca może nakazać pracę zdalną, ale nie musi tego czynić. W przepisach nie uszczegółowiono formy, jaką ma przybrać praca zdalna. Wiele zależy więc od pracodawcy i jego potrzeb. Praca taka może odbywać się w formie telefonicznej, e-mailową czy ustną. Co więcej, praca zdalna nie musi być wykonywana jedynie w domu pracownika, ale również w innym – wskazanym przez pracodawcę – miejscu. Podobnie rzecz ma się z nauką zdalną.

Nie ma jednego określonego sposobu na rozliczenie pracy zdalnej. Wszystko zależy od ustaleń pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Pracownik może prowadzić na przykład ewidencję godzin pracy i tak rozliczać się z wykonywanych obowiązków ze swoim pracodawcą. Oznacza to, że dokumentowanie pracy zdalnej oraz potwierdzanie obecności pracownika to kwestie, które leżą w gestii indywidualnych ustaleń. Godziny wykonywania pracy powinny być takie same jak podczas realizacji pracy zdalnej.

prawa i obowiązki pracownika podczas pandemii
fot. pixabay.com

Polecamy: Czas pracy a koronawirus

Zamknięty zakład lub brak możliwości pracy zdalnej – czy przysługuje wynagrodzenie?

Wiele osób zastanawia się, czy jeżeli ich pracodawca zamknął zakład pracy, a oni nie mają możliwości pracy zdalnej, to czy przysługuje im wynagrodzenie. Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Tak, pomimo zamknięcia zakładu pracy czy też niemożności wykonywania obowiązków w formie zdalnej ze względu na charakter pracy, pracodawca musi wypłacać wynagrodzenie swoim pracownikom.

Warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia jest oczywiście zapewnienie ze strony pracownika, że jest gotowy do dalszego wykonywania pracy. Jaka jest podstawa prawna regulująca tę kwestię? Sprawy te reguluje art. 81 § 1 Kodeksu pracy. Pracownikowi – na mocy tego przepisu – przysługuje wynagrodzenie „wynikające z jego osobistego zaszeregowania określoną stawką godzinową lub miesięczną”.

Inaczej sprawa wygląda, gdy w umowie nie ma określonej konkretnej stawki wynagrodzenia. Wtedy przyjmuje się, że pracownikowi przysługuje 60 procent wynagrodzenia. Zwykle dotyczy to wynagrodzenia za pracę na akord czy wynagrodzenie prowizyjne.

Czytaj również: Przepracowanie – czym grozi?

Warunkiem, który odnosi się do każdego z dwóch wymienionych przypadków jest fakt, że wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia minimalnego za pracę. Wynika to z odrębnych przepisów.

Prawa i obowiązki pracownika podczas pandemii a urlop

Czy podczas tego trudnego czasu, jakim jest pandemia koronawirusa, można skorzystać z urlopu? Przepisy dotyczące urlopu nie zmieniły się ze względu na pandemię koronawirusa. Urlopy muszą być udzielane zgodnie z harmonogramem urlopów ustalonym przez pracodawcę po otrzymaniu wniosków od pracowników. Natomiast jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę, pracodawca nie ustala urlopów z wyprzedzeniem. Takie urlopy są nadawane na wniosek pracownika.

Polecamy także: Znajomości – czy trzeba je mieć, by dobrze zarabiać?

Jeżeli zaległy urlop, z poprzedniego roku kalendarzowego, nie zostanie wykorzystany do dnia 30 września, pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop, nawet bez jego zgody i nawet w czasie zagrożenia epidemicznego, obecnie stanem pandemii koronawirusa.

prawa i obowiązki pracownika podczas pandemii
fot. pixabay.com

Bezpieczeństwo pracowników w zakładzie pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom. W okresie pandemii koronawirusa pracodawca również musi zadbać o zabezpieczenie miejsca pracy swoim pracownikom. Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom rękawiczki, a odległość pomiędzy stanowiskami pracy musi wynosić co najmniej 1,5 metra.

Natomiast obowiązkiem pracownika jest zobowiązany wykonywać pracę zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi również przestrzegać regulaminu pracy, w którym zawarte są regulacje dotyczące szczególnych zasad związanych z bezpieczeństwem pracy w okresie zagrożenia epidemicznego.

Jak widać, prawa i obowiązki pracownika podczas pandemii są dość ogólnie wyrażone w przepisach. Wiele zależy od umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Polecamy także: Marketing nowego biznesu – kilka porad dla start-upów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here