finanse firmy
fot. pixabay.com

Z domu wynosimy wiedzę na temat oszczędzania. Gromadzić pieniądze najpierw w małej skarbonce-śwince, a potem na koncie oszczędnościowym uczą nas najpierw rodzice. Potem przyswajamy wiedzę matematyczną, która pozwala nam oszacować, co robimy dobrze, a co robimy źle w procesie oszczędzania. Jak zatem wykorzystać te doświadczenia, by dbać o budżet firmy. W tym artykule odpowiadamy na pytanie, jak kontrolować finanse firmy.

Firma jak rodzina

Z firmą i jej budżetem jest podobnie jak z rodziną i jej wydatkami. Do jednego i drugiego należy podejść z głową i na chłodno. Co miesiąc powinieneś rozpisać także bilans zysków i strat. Warto wziąć tu pod uwagę różnego rodzaju dotacje, które otrzymała Twoja firma oraz koszty poniesionych szkoleń, na przykład z narzędzi marketingowych, kompetencji miękkich czy języka korzyści.

Przeprowadzając rachunek zysków i strat powinieneś uwzględnić w nim takie elementy jak Twoje koszty i przychody, a na koniec obliczyć swój wynik finansowy. Zastanawiasz się, czy Twoja firma w tym miesiącu wygenerowała straty? Bilans zysków i strat pomoże Ci odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

W podobny sposób co miesiąc postępuje się w wielu rodzinach i oblicza na co poszły pieniądze w poprzednim okresie rozliczeniowym. Nie jest to jednak dokładny rachunek zysków i strat. Dlatego prezentujemy dwie wersje rachunku zysków i strat: wersję porównawczą i wersję kalkulacyjną. Omówimy w tym artykule każdą z nich.

finanse firmy
fot. pixabay.com

Polecamy również: Mity o mowie ciała

Wersja kalkulacyjna – rachunek zysków i strat

W wersji kalkulacyjnej opiera się na określeniu ostatecznego wyniku finansowego poprzez wydzieleniu grup przychodów i kosztów, które są podzielone według tego samego typu.

W przychodach netto należy osobno uwzględnić przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, a osobno przychody netto ze sprzedaży produktów. Następnie w kosztach trzeba niezależnie od siebie rozpisać poniesione koszty. Bierzemy pod uwagę zarówno koszty sprzedaży, jak i koszty ogólnego zarządu oraz koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów.

W pozostałe koszty operacyjne wrzucamy takie wartości jak strata ze zbycie niefinansowych aktywów trwałych, inne koszty operacyjne oraz aktualizację wartości aktywów niefinansowych.

Do kosztów finansowych zaliczymy natomiast odsetki, straty ze zbycia inwestycji oraz aktualizację wartości inwestycji.

Nie możemy również zapomnieć o zyskach i stratach nadzwyczajnych, które również należy uwzględnić w tym zestawieniu.

Czytaj także: Marketing w branżach, gdzie reklama jest zakazana

Finanse firmy, czyli bilans zysków i strat w wersji porównawczej

Bilans zysków i strat w tej wersji polega na określeniu wyniku poprzez szczegółowe przedstawianie poszczególnych grup kosztów i przychodów. Dodatkowo rozbija się je także na miejsca powstawania takie jak: produkcja, sprzedaż oraz zarząd.

Rachunek zysków i strat w formie porównawczej opiera się na W kosztach finansowych uwzględnia się odsetki, zyski z działalności gospodarczej oraz podatek dochodowy. Natomiast w przychodach ze sprzedaży należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak przychody netto ze sprzedaży produktów, zmiana stanu produktu czy koszty wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki.

finanse firmy
fot. pixabay.com

W przychodach finansowych nie możemy zapomnieć o uwzględnieniu dywidendy i udziału w zyskach. Nie zapominajmy o odsetkach, które możemy zyskać od klientów, na przykład od jednostek powiązanych z nami. Tu wpiszemy również zysk ze zbycia inwestycji oraz aktualizację wartości inwestycji. Dla odmiany w kosztach finansowych wpiszemy odsetki, także te uzyskane od powiązanych z nami jednostek, straty ze zbycia oraz aktualizacje wartości inwestycji.

Dbaj o oszczędności firmy już dziś

Jeżeli chcemy w odpowiedni sposób dbać o nasze finanse firmowe powinniśmy dokładnie obliczać wszystkie poniesione zyski i straty. Możemy rozpisywać je według jednej z tych dwóch metod lub wykorzystywać obie. Wszystko zależy od naszych indywidualnych preferencji w tym zakresie.

Finanse firmy to jedynie drobny kawałek ekonomii, sami możemy opracować na potrzeby naszej działalności gospodarczej inny wygodniejszy plan obliczania kosztów albo powierzyć go księgowej. O tym, dlaczego warto przekazać swoje finanse księgowej, pisaliśmy w innym artykule. Serdecznie go polecamy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here